تخصصی ترین رویداد صنعتی داروسازی خاورمیانه پس از شیوع ویروس کرونا با بیش از 4 ماه تعویق در تاریخ"10 الی 12 تیر ماه"برگزار خواهد گردید. این در حالی است که متولیان این رویداد کل فضا را آماده و در این مدت غرفه ها را حفظ کردند.

مصاحبه اختصاصی نشریه شیمی دارو با دکتر محمد پیرورام، مدیر اجرایی هلدینگ دارویی اکتوورکو، اسپانسر سطح یک نمایشگاه فارمکس 2020:

سالی دشوار برای پیش رو داریم،

همه باید با هم باشیم تا این صنعت سرپا بماند